เลือกใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารให้ดีช่วยให้ปลอดภัย

การกินอาหารบนโต๊ะที่ได้กินกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วนั้นจะต้องมีภาชนะที่มาช่วยในเรื่องของการใส่อาหารลงไป เพื่อนำไปรับประทานกัน ซึ่งในสมัยที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมการผลิต ก็จะใช้ใบตองหรือจาน ชาม ที่ทำมาจากดินเผา ที่จะช่วยทำให้อาหารที่ใส่อยู่นั้นรับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ภาชนะเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการรับประทานอาหารทำได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้การใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบทั้งการใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารที่ทำจากพลาสติกหรือกล่องโฟม และภาชนะที่ทำจากเหล็กตะกั่ว ถาดเหล็ก ที่สามารถทำการผลิตได้ง่าย  ๆ แต่การใช้ภาชนะเหล่านี้เองก็อาจมีอันตรายจากการใช้งานเพราะการทำอาหารก่อนที่จะนำมาใส่ในภาชนะเพื่อรับประทานนี้ จะต้องมีการทำอาหารหรือปรุงด้วยความร้อนที่ค่อนข้างมากทำให้ภาชนะที่ใส่อาหารเหล่านี้เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการหลอมเหลวหรือการระเหย เช่น พลาสติกหรือกล่องโฟมถ้าเกิดสัมผัสกับความร้อนในอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดการหลอมเหลวเกิดขึ้นหรือการละลายทำให้สารในพลาสติกและกล่องโฟมนั้นไหลเข้าสู่ภายในอาหารทำให้เมื่อรับประทานอาหารเข้าไปอาจทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นการสะสมของสารในร่างกายทำให้อาจเกิดอาการขึ้นมาหลังจากสะสมมาเป็นระยะเวลานาน หรือการใช้ถาดตะกั่วที่นิยมใช้กันภายในโรงเรียน ถ้าหากมีการทำความสะอาดหรือล้างที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เมื่อนำไปเป็นภาชนะรองอาหารอาจจะทำให้เกิดผลกระทบให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้

ดังนั้นจึงสมควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการใช้ภาชนะเหล่านี้ในการบรรจุอาหารเพื่อรับประทานที่ได้มีการใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะให้ดีนั้นการจะรับประทานอาหารหรือหาภาชนะมาใส่ก็สมควรที่จะเลือกใช้ภาชนะที่ได้มาตรฐาน ถ้าจะให้ดีก็ใช้ภาชนะประเภทเซรามิค ที่จะมีค่าความทนทานความร้อนที่ค่อนข้างสูงและเมื่อนำไปล้างทำสะอาดก็จะสามารถทำได้ง่าย ไม่มีสารตกค้างจากการใช้ภาชนะที่ทำจากเซรามิค จึงทำให้ธุรกิจในการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหารได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะ ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารในปัจจุบันอย่าง จาน ชาม แก้วนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้กันเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้การรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และทำให้ธุรกิจการผลิตภาชนะการใส่อาหารเองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารประเภทเซรามิคจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นภาชนะรับประทานอาหารในปัจจุบัน